Професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалността  "Икономика и мениджмънт".

Учебното съдържание е разпределено 40% теория и 60% практика.

Обучението е добре балансирано между преподаватели от висшите училища с академични титли и практици с дългогодишен опит във бизнеса и мениджмънта.

Код на курса:  3451204

Форма на обучение: присъствена или дистанционна форма.

Продължителност: 960 уч. ч.

Цена: 1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече

Професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалността  "Търговия".

Учебното съдържание е разпределено 40% теория и 60% практика.

Обучението е добре балансирано между преподаватели от висшите училища с академични титли и практици с дългогодишен опит във бизнеса и търговията.

Код на курса:  3451202

Форма на обучение: присъствена или дистанционна.

Продължителност: 960 уч. ч.

Цена: 1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече

Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалността  "Малък и среден бизнес".

Учебното съдържание е разпределено 45% теория и 55% практика.

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в малкия бизнес.

Код на курса:  3450501

Форма: присъствена или дистанционна форма.

Продължителност:  660 уч. ч.

Цена:  1200 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече

Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалността  "Бизнес - услуги".

Учебното съдържание е разпределено 45% теория и 55% практика.

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в сферата на бизнес услугите.

Код на курса:  3450501

Форма: присъствена или дистанционна форма.

Продължителност:  660 уч. ч.

Цена:  1200 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече