Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалността  "Организация на туризма и свободното време".

Учебното съдържание е разпределено 40% теория и 60% практика.

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в туризма.

Код на курса:  8120101

Форма: присъствена или дистанционна форма.

Продължителност:  960 уч. ч.

Цена:  1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече

Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалността  "Туристическа анимация".

Учебното съдържание е разпределено 35% теория и 65% практика.

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в туризма.

Код на курса:  8120402

Форма: присъствена или дистанционна форма.

Продължителност:  960 уч. ч.

Цена:  1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

Виж повече