Обучения по ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност с продължителност 45 учебни часа

Дигиталната компетентност включва компютърна грамотност и познания по информационни технологии.

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на бизнес приложения на компютърната текстообработка, електронните таблици, базите от данни и компютърното представяне  на информацията пред публика, обмен на данни между различни приложни програми, използване на  Интернет базирани технологии. След обучението ще бъдат придобити дигитални компетентности, които ще можете да приложите веднага на работното място с висока ефективност.
Учебното съдържание е разпределено 10% теория и 90% практика.

Код на курса: 4820302

Форма на обучение: дистанционна и смесена

Продължителност: 45 уч. ч.

Цена: 250 лв.

Виж повече

Курс по Microsoft Office 2010 и 2013. Курсът покрива работа с Microsoft Office начално и средно ниво.

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на тексообработване, електронни таблици и презентации. Включва работа с Microsoft Office 2010 и 2013.

Учебното съдържание е разпределено 100% практика.

Код на курса:  4820304

Форма на обучение: дистанционна или смесена

Продължителност: 45 уч. ч.

Цена: 250 лв.

Виж повече

Пълен курс по Microsoft Office Excel 2010 и 2013. Курсът покрива работа с Microsoft Excel начално, средно и напреднало ниво.

След обучението ще бъдат придобити дигитални компетентности, които ще можете да приложите веднага на работното място с висока ефективност.

Учебното съдържание е разпределено 100% практика.

Код на курса: 4820303

Форма на обучение: дистанционна или смесена 

Продължителност: 45 уч. ч.

Цена: 250 лв.

Виж повече