Обучения по Ключова компетентност 5 - Умение за учене с продължителност 30 учебни часа 

Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Тя дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.

Курсът формира когнитивни и практически умения за съвместна работа по проекти в екип, сработване с неговите членове или управлението му, за решаване на проблеми при участието в екипи и управлението им, за наблюдение, оценка и подобряване на екипните проектни дейности, както и поемането на отговорност за взетите решения.

Виж повече

Курсът по "Организация и управление на фирмата" осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи за организация и управление на фирмата. 

След обучението ще придобиете компетентности за управление на времето, които ще можете да приложите веднага с висока ефективност.

Курсът е 100% практически. Преподавателите са практици и имат дългогодишен опит в управлението.

Код на курса:

Форма на обучение: смесена

Продължителност: 30 уч. ч.

Цена: 140 лв.

Виж повече