Обучения по ключова компетентност 7 - Инициативност и предприемачество с продължителност 30 учебни часа

Развиването на инициативност и предприемачество е насочено към специфични умения и знания, необходими за хората, които развиват или допринасят за стопанска или обществена дейност. Компетентността включва също така разбиране за етическите ценности и доброто управление.

Курсът по "Мениджмънт" осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи управлението.

Курсът е 100% практически.

Преподавателите са практици и управители на фирми.

Код на курса: 7003

Форма на обучение: смесена

Продължителност: 30 уч. ч.

Цена: 140 лв.

Виж повече

Курсът по "Организация и управление на фирмата" осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи за организация и управление на фирмата. 

Курсът е 100% практически.

Преподавателите са практици и управители на фирми.

Код на курса: 7002

Форма на обучение: смесена

Продължителност: 30 уч. ч.

Цена: 140 лв.

Виж повече

Курсът по "Лидерство" осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи лидерството.

Курсът е 100% практически.

Преподавателите са практици и управители на фирми.

Код на курса: 7004

Форма на обучение: смесена

Продължителност: 30 уч. ч.

Цена: 140 лв.

Виж повече

Курсът по "Предприемачество" осигурява специфични умения и знания, необходими за развитие на предприемаческа дейност. 

Учебното съдържание е разпределено 20% теория и 80% практика.

Преподавателите са практици и предприемачи.

Код на курса: 7001

Форма на обучение: смесена и дистанционна

Продължителност: 30 уч. ч.

Цена: 140 лв.

Виж повече