PrintИмейл

Разработване на Европейски проекти - разширен курс

Код:
34512042
Цена:
3000,00 BGN (ДДС не се дължи)
Локация:
Дистанционно обучение
Група:
Обучение по Разработване на европейски проекти
Ниво:
Мастър Клас

 

Обучението за "Разработване на Европейски проекти - разширен курс" е практическо, с казуси и задачи, и преминава през целия цикъл за създаване и разработване на Европейски проекти по програми 2021-2027. Обучението завършва с разработване на собствен проект.

Курсът е част от професия „Икономист”, код по СППОО: 345120
Специалност „Икономика и мениджмънт”, код по СППОО: 3451204, трета степен на професионална квалификация


Защо да изберете курс "Разработването на Европейски проекти - разширен курс":

Обучението е практическо, с казуси и задачи и преминава през целия цикъл за създаване и разработване на Европейски проекти по програми 2021-2027. Обучението завършва с разработване на собствен проект. 

Учебното съдържание е разпределено в три модула и цели изграждане на знания, умения и компетентности, които ще ви дадат възможност сами да започнете да разработвате европейски проекти.

В края на обучението Вие ще знаете:

 • основните елементи при разработване на един европроект;
 • начините за финансиране на проекти;
 • възможностите, които предоставят европейските програми и тяхното функциониране;
 • да работите с основните документи за кандидатстване по процедурите;
 • да правите анализ на допустимостта на проекта;
 • да правите оценка на качеството на проекта;
 • как се прави описание на формуляра за кандидатстване и попълване на документацията;
 • начините за подаването на проекта, чрез информационна система
 • основните грешки при изпращането му.

В края на обучението Вие ще трябва да умеете:

 • да изграждате първоначална концепция за проектната идея;
 • да анализирате програмите и процедурите за кандидатстване, съответстващи на проекта;
 • да анализирате допустимостта на проекта;
 • да попълвате формуляр за кандидатстване;
 • да определяте броя на точките, които би получил съответния проект;
 • да подавате проекта чрез информационната система.

В края на обучението Вие ще имате следните компетенции:

 • сами да разработвате европейски проект като преминавате през всички необходими етапи;
 • да работите с цялата документация необходима за създадване на един проект;
 • да работите с информационната система за подаване на проекти ИСУН;
 • да попълвате правилно формуляра за кандидатстване и документацията към него;
 • да коригирате грешките и да прецизирате проекта;
 • да подавате проекта вземайки предвид грешки при изпращането му;
 • да изготвите цялостен окомплектован проект.


Продължителност:

660 учебни часа в рамките на шест месеца разпределени в два семестъра. Теория 20% и практика 80%.


Форма на обучение:

Дистанционна форма на обучение. Използва се електронната платформа Moodle за обучителните материали, чат, виртуална класна стая и други форми на комуникация с преподавател /консултант/ по Европейски проекти. По време на обучението преподавателят ще работи индивидуално с всеки обучаем. Преподавателят ще ви насочва и дава обратна връзка по съответните практически казуси и задачи. Един път седмично ще имате право на консултация с преподавателя по зададените практически задачи. 


Документ:

В края на обучението вие ще получите Удостоверение за част от професия Икономист, специалност Икономика и Мениджмънт, признат в България и в Европейския Съюз. Удостоверението се дава на всички обучаеми, които за завършили успешно обучението и са издържали изпитите по теория и по практика.

Център за професионално обучение и компетентности Бизнес Практик


Заявете интерес за курса

Все още няма насрочени дати за този курс.
Ако се интересувате от този курс, моля запишете се в нашия списък. Ние ще се свържем с Вас за уточняване на дати.

Информация за курсистите

Данни за контакт

* задължителни

Категория

Тагове

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search