Image

Обучения в център за професионално обучение Бизнес Практик

Център за професионално обучение и компетентности Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112 и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

ЦПО Бизнес Практик предоставя актуални и качествени обучения с практическа насоченост в сферата на бизнеса и личностното професионално развитие.

Целта е обучаващите се да получат знания и умения, които веднага да приложат с висока ефективност в реална бизнес среда.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search