PrintИмейл

Разработване на Европейски проекти - кратък курс

Код:
34512043
Цена:
980,00 BGN (ДДС не се дължи)
Локация:
Дистанционно обучение
Група:
Обучение по Разработване на европейски проекти
Ниво:
Начално ниво

Обучението за "Разработване на Европейски проекти - кратък курс" е практическо и преминава през целия цикъл за създаване и разработване на Европейски проекти. Знанията, уменията и компетентностите, които ще получите след обучението можете да използвате за новия програмен период 2021-2027.

Курсът е част от професия „Икономист”, код по СППОО: 345120
Специалност „Икономика и мениджмънт”, код по СППОО: 3451204, трета степен на професионална квалификация


Защо да изберете курс "Разработването на Европейски проекти - кратък курс":

Обучението е практическо и преминава през целия цикъл за създаване и разработване на Европейски проекти по програми 2021-2027.

Учебното съдържание цели изграждане на знания, умения и компетентности, които ще спомогнат за реализацията ви в тази област през новия програмен период 2021-2027.

След като преминете този курс вие ще знаете кои са основните елементи при разработване на европроект. Ще знаете възможностите, които предоставят европейските програми. Ще знаете да работите с основните документи за кандидатстване по процедури; ще знаете да правите анализ на допустимостта на проекта; ще знаете как се прави оценка на качеството на проекта; ще знаете как се прави описание на формуляра за кандидатстване и начините за подаването на проекта чрез информационната система; да знаете основните елементи от отчитане на проекта.

В края на обучението Вие ще трябва да умеете:

  • да изграждате първоначална концепция за проектната идея;
  • да анализирате програмите и процедурите за кандидатстване, съответстващи на проекта;
  • да анализирате допустимостта на проекта;
  • да определяте броя на точките, които би получил съответния проект;
  • да попълвате формуляр за кандидатстване;
  • да знаете основните начини за подаване на проекта;
  • да знаете основните елементи от отчитане на проекта.

В края на обучението Вие ще имате компетенции да работите с цялата документацията необходима за създадване на един проект и компетентенции да работите с информационната система за подаване на проекти ИСУН.


Продължителност:

160 учебни часа в рамките на два месеца и половина. Теория 30% и практика 70%.

 


Форма на обучение:

Дистанционна форма на обучение в група от минимум 6 човека. Използва се електронната платформа Moodle за обучителните материали, чат,  виртуална класна стая и други форми на комуникация с преподавател /консултант/ по Европейски проекти. Преподавателят ще ви насочва и дава обратна връзка по съответните практически казуси. Един път седмично ще имате право на консултация с преподавателя по зададена задача или общо 8 броя консултации (1 бр. консултации е 2 уч.ч. или 90 мин.) за периода на обучението.


Документ:

В края на обучението вие ще получите Удостоверение за част от професия Икономист, специалност Икономика и Мениджмънт, признат в България и в Европейския Съюз. При желание ще ви бъде издаден и Europass сертификат. Удостоверението се дава на всички обучаеми, които са завършили успешно обучението и са издържали изпитите по теория и по практика.

Център за професионално обучение и компетентности Бизнес Практик


Заявете интерес за курса

Все още няма насрочени дати за този курс.
Ако се интересувате от този курс, моля запишете се в нашия списък. Ние ще се свържем с Вас за уточняване на дати.

Информация за курсистите

Данни за контакт

* задължителни

Категория

Тагове

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search