PrintИмейл

Разработване на Европейски проекти

 

Описание:

Обучението за "Разработване на Европейски проекти" е практическо и преминава през целия цикъл за създаване и разработване на Европейски проекти. Знанията, уменията и компетентностите, които ще получите след обучението, можете да използвате за новия програмен период 2021-2027.

Курсът е част от професия „Икономист”, код по СППОО: 345120
Специалност „Икономика и мениджмънт”, код по СППОО: 3451204, трета степен на професионална квалификация


Защо да изберете курс "Разработване на Европейски проекти":

В края на обучението Вие ще знаете:

 • основните елементи при разработване на европроект;
 • начини за финансиране на проект;
 • възможностите, които предоставят европейските програми и тяхното функциониране;
 • да работите с документите за кандидатстване по процедури;
 • да правите анализ на допустимостта на проекта;
 • да правите оценка на качеството на проекта;
 • да правите описание на формуляра за кандидатстване и попълване на документацията;
 • начините за подаването на проекта, чрез информационната система

В края на обучението Вие ще трябва да умеете:

 • да изграждате първоначална концепция за проектната идея;
 • да анализирате програмите и процедурите за кандидатстване, съответстващи на проекта;
 • да анализирате допустимостта на проекта;
 • да попълвате формуляра за кандидатстване;
 • да определяте броя на точките, които би получил съответния проект;
 • да подавате проекта чрез информационната система.

В края на обучението Вие ще имате следните компетенции:

 • сами да разработвате европейски проект като преминавате през всички необходими етапи;
 • да работите с документацията необходима за създадване на проект;
 • да работите с информационната система за подаване на проекти ИСУН;
 • да попълвате правилно формуляра за кандидатстване и документацията към него;
 • да коригирате грешките и да прецизирате проекта;
 • да подавате проекта вземайки предвид грешки при изпращането му.


За кого е предназначенo обучението:

Обучениeтo e подходящo за служители и ръководители на компании, както и за безработни/заети лица, които искат да подобрят квалификацията си и да придобият нови знания и умения във връзка с изработката на европейски проекти.


"Разработване на Европейски проекти" - кратък и разширен курс

Обучението "Разработване на Европейски проекти" е разработено в два варианта - кратък курс и разширен курс. В разширения курс обучението е индивидуално, като се набляга на решаването на практически казуси от обучаемите и консултации с преподавателя, с цел много по-добро отработване на процеса и коригиране на допускани грешки. Разширеният курс завършва с разработване на проект по собствена идея или проект зададен от преподавателя.

 

  Кратък курс Разширен курс
Форма на обучение В група Индивидуално
Период на обучение 2,5 месеца 7 месеца
Брой уч. Часове 160 660
Теория %/ Практика % 30 / 70 20 / 80
Брой казуси 3 18
Брой Тестове 5 бр. 2 бр.
Брой консултации 8 бр. по 90 мин. 52 бр. по 45 мин.
Финален проект Попълване на формуляр Проект
Изпити в края на курса да да
Удостоверение да да


Преподавател:

Христо Минчев е завършил специалност „Право“ в РУ Ангел Кънчев. Притежава бакалавърска степен по специалност “Публична администрация“ и магистърска степен по специалност „Европейски проекти“ от СУ „Св. Климент Охридски“, както и свидетелство за професионална квалификация от УНСС  по специалност Управление на проекти.

Притежава богат практически опит като мениджър на проекти в сферата на Европейските фондове и програми, както и опит в управлението на търговски дружества. Към момента Христо Минчев работи като адвокат, управлява консултантска фирма и провежда обучения по Европейски проекти в център Бизнес Практик - гр. София.


Продължителност:

"Разработване на Европейски проекти - кратък курс":

160 учебни часа в рамките на два календарни месеца и половина. Теория 30% и практика 70%.

 

"Разработване на Европейски проекти - разширен курс":

660 учебни часа в рамките на седем месеца разпределени в два семестъра. Теория 20% и практика 80%.


Форма на обучение:

Дистанционна форма на обучение. Използва се електронната платформа Moodle за обучителните материали, чат,  виртуална класна стая и други форми на комуникация с преподавателя /консултант/ по Европейски проекти. Преподавателят ще ви насочва и дава обратна връзка по съответните практически казуси.

"Разработване на Европейски проекти - кратък курс": Обучението е в група. Един път седмично ще имате право на консултация с преподавателя по зададена задача или общо 8 броя консултации по 90 мин. за периода на обучението.

"Разработване на Европейски проекти - разширен курс": По време на обучението преподавателят ще работи индивидуално с всеки обучаем. Всеки обучаем ще има право на консултация с преподавателя по зададените практически задачи или общо 52 броя консултации по 45 мин.

 

Документ:

В края на обучението вие ще получите Удостоверение за част от професия Икономист, специалност Икономика и Мениджмънт, признат в България и в Европейския Съюз. Удостоверението се дава на всички обучаеми, които за завършили успешно обучението и са издържали изпитите по теория и по практика.

 

 

Тук можете да видите насрочените дати за курса и да се запишете.

Ако желаете други дати, можете да се запишете в секция Заяви интерес, и ние ще се свържем с Вас, за да ги уточним.

 

Дати

Заяви интерес

Код Име на курса Локация Цена*
34512043 Разработване на Европейски проекти - кратък курс Дистанционно обучение 980,00 BGN
34512042 Разработване на Европейски проекти - разширен курс Дистанционно обучение 3000,00 BGN
*ДДС не се дължи

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search