Умения за работа в условия на стрес

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Обучение по клюяова компетентност Умение за учене, Умения за работа в условия на стрес. Обучението ще ви помогне да се справите със стреса в ежедневието.

Описание:

Обучението по Умения за работа в условия на стрес е обучение по Ключова компетентност 5 - Умение за учене с продължителност 30 учебни часа.

Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Тя дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.

 

Защо да изберете курс Умения за работа в условия на стрес:

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи за справяне със стреса на работното място.

 

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за всички, които имат нужда да подобрят уменията си за управление на времето в работния процес.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

След обучението ще придобиете компетентности и умения за работа в условия на стрес на работното място и ще можете да ги приложите веднага с висока ефективност.

 

Теми

 

Преподаватели:

Преподавателите са практици.


Продължителност:

30 учебни часа. Курсът е изцяло практически 100%.


Форма на обучение:

Смесена форма (дистанционна + присъствена).


Документ:

Сертификат за преминат курс.

 

Цена:

140 лв.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search