Умения за работа в екип

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Курс за придобиване на умения за работа в екип с цел повишаване на ефективността на работния процес.

Описание:

Обучението Умения за работа в екип е обучение по Ключова компетентност 5 - Умение за учене с продължителност 30 учебни часа.

Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Тя дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.

 

Защо да изберете курс Умения за работа в екип:

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и модели за работа в екип. Групите се подбират според йерархията - групи само от специалисти/ експерти или само от мениджъри. 

 

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за всички, които имат нужда да подобрят уменията си за работа в екип.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

След обучението ще придобиете компетентности, които ще можете да приложите веднага с висока ефективност.

 

Теми


Преподаватели:

Преподавателите са практици и имат дългогодишен опит в областта на екипната работа.


Продължителност:

30 учебни часа. Курсът е изцяло практически 100%.


Форма на обучение:

Смесена форма (дистанционна + присъствена).


Документ:

Сертификат за преминат курс.

 

Цена:

140 лв.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search