Организация на туризма и свободното време

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Описание:

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, код по СППОО: 812010
Специалност „Организация на туризма и свободното време”, код по СППОО: 8120101 , трета степен на професионална квалификация

Защо да изберете обучение по специалност Организация на туризма и свободното време:

Като организаторът на туристическа агентска дейност вие ще изпълнявате основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания. Вие ще знаете как да информирате и консултирате клиентите във връзка с покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги. Ще можете да посредничите, резервирате, продавате и реализирате туристически продукти и/или услуги. Ще можете да извършвате плащания, да водите сметки, изготвяте счетоводни документи и отчети. Вие ще придобиете отлични комуникативни умения и ще умеете да комуникирате професионално на английски език.

За кого е предназначено обучението:

За тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности в областта на туризма, организацията на туристическата агентска дейност и свободното време и да получат професионална квалификация. За специалисти/ експерти, които желаят да повишат своята квалификация или да се преквалифицират.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

Обучението по специалност „Организация на туризма и свободното време” предоставя възможност да придобиете следните знания, умения и компетентности:

Изтегли PDF файлОрганизация на туризма и свободното време - ЦПО Бизнес Практик

 

Модули на обучението

 

Преподаватели:

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в туризма, организацията и управлението туристическа агентска дейност и туристически продукти.


Продължителност:

960 учебни часа. Теория 40% и практика 60%. Част от практиката се провежда в реална бизнес среда. 


Форма на обучение:

Присъствена форма.


Документ:

Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в Европейския Съюз.

 

Цена:

1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

 

Виж график/Запиши се

 

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search