Ефективно управление на времето

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Обучение по ключова компетентност Умение за учене, Ефективно управление на времето.

Описание:

Обучението по Ефективно управление на времето е обучение по Ключова компетентност 5 - Умение за учене с продължителност 30 учебни часа.

Тази компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Тя дава възможност на учащите да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение.


Детайли:

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и модели за ефективно управление на времето.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

След обучението ще придобиете компетентности за управление на времето, които ще можете да приложите веднага с висока ефективност.


Продължителност:

30 учебни часа. Курсът е изцяло практически 100%.


Форма на обучение:

Смесена форма (дистанционна + присъствена).


Теми


За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за всички, които имат нужда да подобрят уменията си за управление на времето в работния процес.


Преподаватели:

Преподавателите са практици и имат дългогодишен опит в областта на управлението.


Документ:

Сертификат за преминат курс.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search