Електронна търговия

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Описание:

Електронна търговия е обучениe по ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност с продължителност 45 учебни часа.

Обучението по Електронна търговия осигурява знания и умения за правене на бизнес с помощта на бързо развиващите се информационни и комуникационни технологии.  Учебното съдържание е насочено към придобиване от курсистите на реални познания и практически умения по електронна търговия, с помощта на които да развият предприемаческите си умения и да подпомогнат разработването на бизнес стратегия за бъдещото си развитие като стопански субект в динамично развиваща се среда.

Защо да изберете курс Електронна търговия:

Курсът осигурява знания и умения за успешното упражняване на дейности в областта на електронната търговия и развиване на нагласа за развиването на предприемаческа дейност. Междинните цели са поетапното запознаване на курсистите с основите на електронния бизнес, електронните технологии, пазарните взаимоотношения в Интернет, участниците в пазара, защитата на данните, електронния маркетинг и електронните документи.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

След обучението ще придобиете дигитални компетентности и ще знаете: същността на електронния бизнес и в частност на електронната търговия; технологиите за осъществяване на електронна търговия; нормативната уредба на електронната търговия в България; състоянието и проблемите на електронната търговия в България; Интернет инструментите за маркетинг и реклама. Ще умеете да: използва възможностите на различните компютърни мрежи и пощенски сървъри, прилага разнообразни методи на търсене в Интернет; работи със системи за електронни разплащания; прилага системи и приложения за подобряване управлението на връзките с клиентите. Ще сте компетентен в упражняването на електронен бизнес в прилагането на Интернет инструментите за маркетинг и реклама.

За кого е предназначен курса:

Обучението е предназначено за всички, които имат желание и стремеж да развият своите дигитални компетентности в електронната търговия.

 

Теми

 

Преподаватели:

Преподавателите са практици в областта на маркетинга и автоматизацията.


Продължителност:

45 учебни часа. Курсът е изцяло практически 100%.


Форма на обучение:

Присъствена или дистанционна форма.


Документ:

Удостоверение за професионално обучение, признато в България и в Европейския Съюз.

 

Цена:

250 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

 

Виж график/Запиши се

 

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search