Обяви за изпити

15.10.2021г. Изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия
На 20.10.2021г. в залата на ЦПО Бизнес Практик с адрес: гр. София, ул. Добри Христов, бл. 146, вх.В, партер ще се проведе изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия за Обучение по Разработване на европейски проекти.
Изпитът ще се проведе при следния график:
10.00ч. - теория на професията
12.30ч. - практика на професията.
Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 22.10.2021г. в залата на ЦПО Бизнес Практик.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

© 2021 ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс ЕООД. Всички права запазени.

Search