За нас

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2013121112.
Удостоверенията и свидетелствата, които издаваме, са официално признати в целия Европейски съюз.

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works е одобрен доставчик на обучения от Агенция по заетостта, и работим с ваучери по процедура "Ваучери за заети лица", процедура "Обучения и заетост" и други процедури по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Нашата мисия е да провеждаме практически насочени обучения за бизнес практици, които да допринесат за осезаемо професионално и личностно усъвършенстване на обучаемите.

В областта на Маркетинга и Рекламата провеждаме над 10 вида обучения, както и Професионална квалификация по специалност Маркетингови проучвания.
Провеждаме също обучения за Професионална квалификация по специалности: Продавач-консултант, Икономика и мениджмънт, Малък и среден бизнес, Текстообработване и други.

Нашите обучения могат да бъдат както присъствени, така и дистанционни, съобразени със заетото ежедневие на работещите.

Разполагаме с няколко собствени зали, както и с партньорска мрежа от работодатели, при които се провежда част от практиката.

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Miracle Works провежда фирмени обучения по маркетинг, разработени индивидуално според нуждите на клиента. Ние ще ви предложим програма и продължителност, съобразени с вашите конкретни изисквания.Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение Бизнес практик

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search