Дигитална компетентност

Обучения по ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност с продължителност 45 учебни часа

Дигиталната компетентност включва компютърна грамотност и познания по информационни технологии.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Search