6 основни лидерски качества

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Знаете ли кои са основните ключови компетенции, които трябва да притежава един успешен лидер? Запознайте се с най-важните от тях и проверете дали вашият профил се припокрива с този на лидера.

  1. Ентусиазъм

Истинският ентусиазъм, с който работи един лидер, старанието, което полага, за да развива бизнеса, да подобрява продуктите, да гради бъдещето на една компания - няма как да останат незабелязани. Точно този борбен дух и страстта, която той влага, за да постига поставените цели, са заразни. Истинският лидер вдъхновява хората, бива възприеман като истински водач и пример за подражание. Превръща се в онази клечка кибрит, която разпалва мотивацията у своя екип. Освен за развитието на компанията, лидерът помага и за развитието на своите служители.

 

  1. Отлични комуникационни умения

Лидерите трябва да бъдат мотиватори, да обучават и дисциплинират хората, с които работят. Нито едно от тези неща не може да бъде постигнато, ако комуникационните умения на лидера липсват. Както знаем, лошата комуникация води до лоши резултати. Един успешен лидер не трябва да допуска комуникацията да бъде едностранна (издаване на заповеди и наставления). От изключителна важност е тя да бъде двустранна. Независимо дали обратната връзка е лоша или добра, той трябва да бъде отворен към всички предложения на служителите и клиентите. Лидерите, които не притежават тези умения, често биват възприемани за слаби водачи.

 

  1. Лоялност

Най-добрите лидери разбират, че истинската лоялност е реципрочна. Поради това те я изразяват по осезаеми начини, които облагодетелстват членовете на техните екипи. Истинската лоялност гарантира, че всички членове на екипа имат уменията и ресурсите да вършат работата си. Той застава до своя екип дори в моменти на криза и конфликти. Лоялността е ключова компетенция, която лидерите трябва да притежават, тъй като служителите са много по-склонни да покажат своята лоялност, когато забележат, че техния лидер притежава такава.

 

  1. Решителност

Когато човек влезе в ролята на лидер няма място за двоумене.

Добрият лидер не е просто оправомощен да взема решения поради позицията, която заема. Той трябва да бъде готов да поема риска от вземането им. Вземайки решения, той поема рискове, знаейки, че ако нещата не се развият по план ще бъде отговорен за случилото се. Лидерът трябва да бъде самоинициативен (в рамките на допустимото), и когато попадне в критична ситуация да бъде способен да предлага бързо решения за изход от същата. 

Освен това хората, които не са решителни, в много случаи са неефективни. Полагането на твърде много усилия за достигане до консенсус могат да имат отрицателен ефект. Вместо просто да вземат решение, много лидери позволяват дебатът да продължи и след това да се създаде частично решение, което да не удовлетворява никого.

 

  1. Управленска компетентност

Много организации прилагат грешен подход. Опитват се да създадат лидери, от хора, които просто са добри в работата си. В много случаи онези, които са много добри работници, често притежават важни качества. Те са тези, които са запознати много добре с продуктите и услугите на компанията. Те разбират целите, процесите и процедурите на компанията. Всичко това е важно.

Но от друга страна, да бъдеш добър в работата си не означава, че притежаваш всички компетенции, които са нужни бъдеш лидер.

 

  1. Харизма

Хората са по-склонни да следват ръководството на онези, които харесват. Най-добрите лидери са добри оратори, отзивчиви и любезни. Те показват искрена загриженост към другите.

 

Желаете да развиете ключови компетентности? Запишете се на обучение при нас.

 

Автор: Ваня Симова

Стажант Маркетинг и комуникации

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search