PrintИмейл

Търговия

Начална дата:
Не е посочено
Крайна дата:
Не е посочено
Срок за записване:
Код:
3451202
Цена:
1180,00 BGN
Локация:
Група:
Не е посочено
Запиши се за курса
Ниво:
Трета степен на професионална квалификация
20
Tutor:

Описание:

Професия „Икономист”, код по СППОО: 345120
Специалност „Търговия”, код по СППОО: 3451202, трета степен на професионална квалификация


Защо да изберете курс "Търговия":

Като икономист в търговията вие ще познавате системата за стратегическо управление търговското предприятие. Ще придобиете опит в организирането, планирането, управлението и контролирането на търговската дейност. Ще познавате и прилагате технологията на търговските операции. Ще знаете основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения. Вие ще работите с нови технологии, ще познавате методики в различни области на знанието, икономика, финансите, счетоводство, предприемачество, маркетинг и бизнес планиране. Вие ще придобиете отлични комуникативни умения и ще умеете да комуникирате професионално на английски език.


Продължителност:

960 учебни часа. Теория 40% и практика 60%.


Форма на обучение:

Дистанционна форма. След записване и плащане на таксата, получавате достъп до съдържанието на курса в рамките на 12-15 месеца. След всеки модул имате право на консултация от 45 мин, по скайп със съответния преподавател.  


Документ:

Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в Европейския Съюз.


Запиши се за курса: Търговия

Цена


Информация за курсистите

Данни за контакт / фактура

Приемам Общите условия. *

* задължителни

Категория

Тагове

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

© 2020 ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс ЕООД. Всички права запазени.

Search