PrintИмейл

Малък и среден бизнес

Начална дата:
Не е посочено
Крайна дата:
Не е посочено
Срок за записване:
Не е посочено
Код:
3450501
Цена:
800,00 BGN
Локация:
Група:
Не е посочено
Запиши се за курса
Ниво:
Втора степен на професионална квалификация
20
Tutor:

Описание:

Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код по СППОО: 345050
Специалност „Малък и среден бизнес”, код по СППОО: 3450501, втора степен на професионална квалификация


Защо да изберете курс "Малък и среден бизнес":

Като сътрудник в малък и среден бизнес вие ще придобиете опит в практическата реализация, техническите и фирмените решения, опит в събиране и обработване на информация, във водене на преговори и сключване на сделки. Вие ще работите с нови технологии, нормативни документи, ще познавате методики в различни области на знанието, ще изпълняват услуги, свързани с финансите, счетоводството, администрацията, маркетинга и бизнес планиране. Вие ще придобиете отлични комуникативни умения и ще умеете да комуникирате на английски език.


Продължителност:

660 учебни часа.


Форма на обучение:

Дистанционна форма. След записване и плащане на таксата, получавате достъп до съдържанието на курса в рамките на 7 месеца. След всеки модул имате право на консултация от 45 мин, по скайп със съответния преподавател.  


Документ:

Свидетелство за професионална квалификация, признат в България и в Европейския Съюз. Курсът завършва с изпит по теория и по практика на професията.

 


Запиши се за курса: Малък и среден бизнес

Цена

Информация за курсистите

Данни за контакт / фактура

Приемам Общите условия. *

* задължителни

Категория

Тагове

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

© 2020 ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс ЕООД. Всички права запазени.

Search