Организация и управление на фирмата

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Обучението

Описание:

Обучението по "Организация и управление на фирмата" е обучение по ключова компетентност 7 - Инициативност и предприемачество с продължителност 30 учебни часа

Развиването на инициативността и предприемачество е насочено към специфични умения и знания, необходими за хората, които развиват или допринасят за стопанска или обществена дейност. Компетентността включва също така разбиране за етическите ценности и доброто управление.

 

Защо да изберете курс по "Организация и управление на фирмата":

Курсът осигурява знание и умение за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи за организация и управление на фирмата. Основно място е отделено на стратегическото управление на фирмата и на методите за вземане на управленски решения.

 

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за собственици на малък бизнес или хора, които ще стартират свой собствен бизнес, както и за всички, които имат нужда да подобрят или развият фирмените си организационни и управленски знания, умения и компетентности.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

След обучението ще придобиете компетентности в областта на организацията и управлението и ще можете да ги приложите веднага с висока ефективност.

 

Теми

 

Преподаватели:

Преподавателите са практици с дългогодишен опит в организирането и управлението на фирми и проекти.


Продължителност:

30 учебни часа. Курсът е изцяло практически 100%.


Форма на обучение:

Смесена форма (дистанционна + присъствена).


Документ:

Удостоверение за професионално обучение, признатo в България и в Европейския Съюз.

 

Цена:

140 лв.

 

Виж график/Запиши се

 

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search