Търговия на едро и дребно

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Описание:

Професия „Търговски представител”, код по СППОО: 341040
Специалност „Търговия на едро и дребно”, код по СППОО: 3410401, трета степен на професионална квалификация

Защо да изберете курс по специалност Търговия на едро и дребно:

Tърговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги. Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали. Поддържа постоянен контакт с клиентите, проучва търсенето и предлагането на пазара, както и дейността на конкурентите.
Търговският представител е подчинен на мениджър продажби. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна.
Търговският представител трябва да може да убеждава и да води преговори, да има добър външен вид и да използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти.

 

За кого е предназначено обучението:

За тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности в областта на търговията на едро и дребно и да придобият професионална квалификация. За специалисти/ експерти, които желаят да повишат своята квалификация или да се преквалифицират и да станат търговски представители.


Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

Обучението по специалност „Търговия на едро и дребно” предоставя възможност да придобиете следните знания, умения и компетентности:

Изтегли PDF файлТърговия на едро и дребно - ЦПО Бизнес Практик

Модули на обучението


Преподаватели:

Преподавателите са практици с дългогодишен опит, както в търговията на едро и дребно, така и в управлението.


Продължителност:

960 учебни часа. Теория 40% и практика 60%. Част от практиката се провежда в реална бизнес в търговска верига ТЕХНОПОЛИС.


Форма на обучение:

Присъствена форма.


Документ:

Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в Европейския Съюз.

 

Цена:

1800 лв. или с ваучер по програма "Ваучери за заети лица".

 

Виж график/Запиши се

 

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search