Ключови компетентности


Европейската референтна рамка включва осем ключови компетентности и има за цел да насърчи  процесите на учене през целия живот, необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции. Осемте ключови компетентности се приемат за еднакво важни, защото всяка от тях може да допринесе за личностното развитие в общество, основано на знания, умения и компетентности.

ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс предоставя обучения по следните 4 ключови компетентности: Инициативност и предприемачество, Дигитална компетентност и Умения за учене и Общуване на чужд език.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search