Ваучери за заети лица

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Обученията по процедура "Ваучери за заети лица" 2016-2020 са с 85% отстъпка. Доведете приятел или колега и ще се обучавате напълно безплатно при нас.

Запазете си място за вашето обучение по процедура "Ваучери за заети лица" в ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс - доставчик на обучение към Агенцията по заетостта за професионални обучения и ключови компетентности.

Тук можете да изберете курс за  дигитална или езикова компетентност и професионална квалификация според вашите нужди. 

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор със средно образование в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. Няма посочен минимален или максимален праг за възрастта на кандидатите. Няма ограничение, което да попречи на лице с увреждане да кандидатства, ако същото отговаря на посочените от Агенцията по Заетостта изисквания.

Внимание: За обучение с ваучери не може да кандидатстват лица, които имат висше образование, които са държавни служители или работят само на граждански договор. Всеки одобрен получава ваучер за обучение, с който заплаща своя курс на доставчика на обучение и съфинансира 15% от неговата стойност.

Как да кандидатствате?

Имате право да подадете документи за получаване на ваучери за две различни обучения – едно за повишаване на ключова компетентност (езиково обучение или дигитална компетентност) и едно за повишaване или придобиване на нова професионална квалификация.

Можете да кандидатства по два начина:

1. Като подадете заявление на хартия в районното “Бюро по труда” по местоживеене (адрес по л. к.) или по месторабота (адрес на фирмата). Ако работите примерно в София, а сте от Пловдив, може да подадете документи в София, използвайки опцията по месторабота.

2. Като подадете електронно заявление в Агенцията по заетостта на електронен адрес: http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5

Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:
а. копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
б. копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
Важно! За всяко обучение се подават отделни заявления и обученията протичат едно след друго.

 

Изберете едно обучение от списъка и след това подайте вашето заявление:

Ако не сте наясно кое обучение би било подходящо за вас, моля да се свържете с нас ние ще ви помогнем в избора. Задайте вашия въпрос в чат прозореца още сега.

Следете ни във Фейсбук за нова информация по програмата.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search