Блог

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

На 10 юни 2016 г. Европейската комисия прие нова програма за развитие на уменията –  New Skills Agenda (терминът „умения“ включва това какво човек знае, разбира и може да прави), свързана с първия политически приоритет – нов тласък за работни места, растеж и инвестиции. Целта на програмата е да гарантира, че  подходящите обучения, умения и подкрепа ще бъдат на разположение на гражданите на Европейския съюз (ЕС), така че да бъдат въоръжени за качествени работни места и да постигнат своя потенциал на уверени и активни граждани. Това ще повиши пригодността за заетост, конкурентоспособност и растеж в Европа.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Какво означава компетентност?

Компетентност е съвкупна личностна характеристика, която е своебразна степен за постиженията на индивида. Тя се формира на базата на знания и ценен практически опит, позволяващ ефективно да се решават проблеми и характеризиращ човека, като компетентен в определена област.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Умения

Филип Петров в страницата си „Дневникът на Филип Петров“, определя Умението, като „Извършване на дейност, основана на знание и опит, с цел постигането на резултат.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Какво е знание?

Според Петър Дънов в Том 20 на „Изгревът“, „Знание е онова, което те води към поставената цел, дава мир в душата ти, светлина в ума и свобода в постъпките. Да знаеш нещо, без да можеш да го направиш или приложиш, не е знание.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search