Блог

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  • Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги.
  • Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали.
  • Също така той поддържа постоянен контакт с клиентите, проучва търсенето и предлагането на пазара, както и дейността на конкурентите.
  • Търговският представител е подчинен на мениджър продажби. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности.
  • Той отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен, да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна.
  • Търговският представител трябва да може да убеждава и да води преговори, да има добър външен вид и да използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти.

 

След успешно завършване на обучението вие ще можете да:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

  • Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър.
  • Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, електронни таблици, различни видове графични изображения и други елементи на съвременните компютърни технологии.

Основните предимства на обученията са:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Има редица причини да изберете специалност „Икономика и мениджмънт“

 

- Икономистите са ключови специалисти във всички сфери на икономиката – държавната администрация, търговията, услугите, добивната или преработващата промишленост, строителството и стопанството.

- Обучението ще ви предостави знания и умения в областите на икономиката, финансите, счетоводството, предприемачеството, маркетинг и бизнес планирането.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Над 56.7 % от българите са Интернет потребители и делът им продължава да расте. Постепенното навлизане на технологиите осигурява възможност за по-лесен, по-удобен и по-бърз обмен на стоки и услуги. Данните сочат, че 78% от търсенията през мобилно устройство завършват с покупка, а според статистиките на Google 28% от търсенията водят до покупка на въпросната стока в района на потребителя. С нарастващата роля на социалните медии по-голямата част от маркетьорите вече използват и техните възможности за своите цели.

Тези тенденции в развитието на пазара дават значимо предимство на онези фирми, които могат да комуникират на потенциалните си купувачи своето съществуване, качества, достъпност и приятелско отношение в една силно конкурентна среда.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот, определени с Европейската референтна рамка. Тя е основно изискване за упражняването на много от съвременните професии.

Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности, като поема 85% от разходите за обучение.

След успешното завършване на курса ще получите удостоверение, признато в България и Европейския съюз. Поради това курсът е подходящ както за желаещите да се сдобият с дигитална компетентност, така и за тези, които искат да валидират своите знания и умения.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Ето няколко причини:

- Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности.

- Тези квалификации и компетентности ще ви позволят да бъдете наети на повече позиции в настоящата или нова фирма.

- Процедурата е подходяща за специалисти или експерти, които желаят да се преквалифицират.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности.

Обучението за квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ ще ви осигури всички необходими знания и умения в областта на маркетинга, за да сте конкурентни на пазара на труда. След успешно завършване на обучението ще получите и сертификат за професионална квалификация, валиден в България и ЕС.

Маркетингът е фактор за успешно развитие във всички сфери на икономиката. Поради това бизнесът се обръща към хора със знания, умения и компетентности в тази област. 

 

Къде можете да работите, след като се сдобиете с тази квалификация?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Едва ли някой би оспорил факта, че най-добрият начин за справяне с конфликтите на работното място е да се подсигурите против тяхното възникване. Ето някои предпазни мерки, които можете да предприемете, за да не ви се налага редовно да прилагате техниките от предишната статия.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Предишните седмици споменахме някои фактори за възникването на конфликти, кои личности предизвикват най-много такива, и какво трябва да вземем предвид при воденето на преговори, за да избегнем появата им. С настоящата статия ще представим накратко цялостната стратегия за справяне с вече появили се конфликти на работното място.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

© 2020 ЦПО Бизнес Практик към Миракал Уоркс ЕООД. Всички права запазени.

Search