Блог

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 • Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти в различни търговски обекти. Той следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена.
 • Продавач-консултантът аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него, отговаря за поддържане на складовите наличности.
 • Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в малък търговския обект, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.

 

След приключване на обучението, ви ще:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 • Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги.
 • Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали.
 • Също така той поддържа постоянен контакт с клиентите, проучва търсенето и предлагането на пазара, както и дейността на конкурентите.
 • Търговският представител е подчинен на мениджър продажби. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности.
 • Той отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен, да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна.
 • Търговският представител трябва да може да убеждава и да води преговори, да има добър външен вид и да използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти.

 

След успешно завършване на обучението вие ще можете да:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 • Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър.
 • Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, електронни таблици, различни видове графични изображения и други елементи на съвременните компютърни технологии.

Основните предимства на обученията са:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Има редица причини да изберете специалност „Икономика и мениджмънт“

 

- Икономистите са ключови специалисти във всички сфери на икономиката – държавната администрация, търговията, услугите, добивната или преработващата промишленост, строителството и стопанството.

- Обучението ще ви предостави знания и умения в областите на икономиката, финансите, счетоводството, предприемачеството, маркетинг и бизнес планирането.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Над 56.7 % от българите са Интернет потребители и делът им продължава да расте. Постепенното навлизане на технологиите осигурява възможност за по-лесен, по-удобен и по-бърз обмен на стоки и услуги. Данните сочат, че 78% от търсенията през мобилно устройство завършват с покупка, а според статистиките на Google 28% от търсенията водят до покупка на въпросната стока в района на потребителя. С нарастващата роля на социалните медии по-голямата част от маркетьорите вече използват и техните възможности за своите цели.

Тези тенденции в развитието на пазара дават значимо предимство на онези фирми, които могат да комуникират на потенциалните си купувачи своето съществуване, качества, достъпност и приятелско отношение в една силно конкурентна среда.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот, определени с Европейската референтна рамка. Тя е основно изискване за упражняването на много от съвременните професии.

Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности, като поема 85% от разходите за обучение.

След успешното завършване на курса ще получите удостоверение, признато в България и Европейския съюз. Поради това курсът е подходящ както за желаещите да се сдобият с дигитална компетентност, така и за тези, които искат да валидират своите знания и умения.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Ето няколко причини:

- Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности.

- Тези квалификации и компетентности ще ви позволят да бъдете наети на повече позиции в настоящата или нова фирма.

- Процедурата е подходяща за специалисти или експерти, които желаят да се преквалифицират.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Процедурата „Ваучери за заети лица“ дава възможност на работещи на трудов договор без висше образование да повишат своите професионални квалификации и компетентности.

Обучението за квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ ще ви осигури всички необходими знания и умения в областта на маркетинга, за да сте конкурентни на пазара на труда. След успешно завършване на обучението ще получите и сертификат за професионална квалификация, валиден в България и ЕС.

Маркетингът е фактор за успешно развитие във всички сфери на икономиката. Поради това бизнесът се обръща към хора със знания, умения и компетентности в тази област. 

 

Къде можете да работите, след като се сдобиете с тази квалификация?

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Едва ли някой би оспорил факта, че най-добрият начин за справяне с конфликтите на работното място е да се подсигурите против тяхното възникване. Ето някои предпазни мерки, които можете да предприемете, за да не ви се налага редовно да прилагате техниките от предишната статия.

За ЦПО Бизнес Практик

Център за професионално обучение БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и е одобрен доставчик на обучения по процедура "Ваучери за заети лица" от Агенцията по заетостта.

Общи условия

Политика за личните данни

Search